Bài viết

Ứng Dụng Máy Tách Rác Trong Các Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Ngày Đăng : 31/05/2023 - 12:03 PM

TỔNG QUAN CÁC LOẠI MÁY TÁCH TÁC

Máy tách rác là thiết bị xử lý cơ học rất quan trọng các hệ thống xử lý nước thải. Là khâu tiền xử lý, hiệu suất xử lý có thể đạt đến 60% COD, 95% SS, chính vì thế nó làm giảm tải cho các công trình phía sau nó trong qui trình xử lý nước thải . Điều này có nghĩa là giảm chi phí xử lý, giảm chi phí đầu tư, giảm diện tích xây dựng.

          Vì vậy việc lựa chọn máy tách rác phù hợp với loại nước thải, công nghệ xử lý là một giải pháp cho bài toán cực tiểu chi phí đầu tư, chi phí vận hành và tối ưu hiệu quả xử lý .

Các loại máy tách rác Do MEGA sản xuất

 

PHÂN LOẠI MÁY TÁCH RÁC:

Dựa vào cách bố trí trong hệ thống xử lý nước thải người ta phân làm hai loại chính như sau:

I-Máy tách rác thô (Coarse Screen):

Máy tách rác thô có các loại chính như sau:

I.1- Máy tách rác lược cào:(Link Model : RRS-serial)

Nguyên lý cấu tạo máy tách rác lược cào 

 • Nhiêm vụ chính :

-Loại bỏ các cặn rắn có kích thước lớn (5-80mm).

-Bảo vệ bơm nước thải

-Giảm chỉ tiêu SS, COD

 • Vị trí lắp đặt :

-Trong mương dẫn nước từ các nhà máy sản xuất đến hệ thống xử lý nước thải.

-Trong các hố thu hay hố bơm nước thải.

-Góc lắp đặt 60-75 độ

 • Khe lọc : 5mm – 80mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Khu Công nghiệp tập trung.

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện, Chăn nuôi,...

-Nước thải Thuộc da, dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

-Nước Cấp cho sinh hoạt và sản xuất,...

 • Ưu – Nhược điểm:

-Ưu điểm: Không hạn chế chiều cao của mương hay hố thu gom

-Nhược điểm: Khe lọc lớn, kết cấu cồng kềnh.

I.2- Máy tách rác thanh dọc: (Link Model : BSC-serial)

Nguyên lý cấu tạo máy tách rác thanh dọc 

 • Nhiêm vụ chính :

-Loại bỏ các cặn rắn có kích thước nhỏ (2-5mm).

-Giảm chỉ tiêu SS, COD, BOD

 • Vị trí lắp đặt :

-Trong các hố ga trong các xưởng sản xuất.

     -Trong các mương dẫn nước thải trước khi vào hố thu gom

     -Góc lắp đặt 45 độ

 • Khe lọc : 2mm – 5mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện,...

-Nước thải Thuộc da, Dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

-Nước thải In n, Bánh kẹo, Bao bì nhựa,...

 • Ưu – Nhược điểm:

-Ưu điểm: Nhỏ gọn, hiệu quả cao loại bỏ đến 90% rác có d>2mm

-Nhược điểm: Hạn chế chiều sâu mương < 800mm.

I.3- Song chắn rác tĩnh: 

 • Nhiêm vụ chính :

- Loại bỏ các cặn rắn có kích thước lớn (30-120mm).

- Bảo vệ cho máy tách rác lược cào hay bơm nước phía sau nó.

- Giảm chỉ tiêu SS

 • Vị trí lắp đặt :

-Trong các cửa sông suối lấy nước thủy lợi.

    -Trong các mương dẫn nước thải trước khi vào hố thu gom

    -Góc lắp đặt 75-90 độ

 • Khe lọc : 30mm – 120mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Khu Công nghiệp tập trung.

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện, chăn nuôi,...

-Nước thải Thuộc da, dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

-Nước Cấp cho sinh hoạt và sản xuất,...

 • Ưu – Nhược điểm:

-Ưu điểm: Hiệu quả cao loại bỏ đến 90% rác có d>50mm

-Nhược điểm: khó bố trí cơ cấu lấy rác tự động.

II- Máy Tách rác tinh (Fine Screen):

Máy tách rác tinh có các loại chính như sau:

II.1- Máy tách rác trống quay: (Link chi tiết RDS-serial)

Nguyên lý cấu tạo máy tách rác trống quay

 • Nhiêm vụ chính :

-Loại bỏ các cặn rắn có kích thước nhò (0,5-3mm).

-Bảo vệ bơm nước thải

-Giảm chỉ tiêu SS, COD

 • Vị trí lắp đặt :

-Sau bể điều hòa (Kiến nghị) hay hố bơm nước thải.

 • Khe lọc : 0,5mm – 3mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Khu Công nghiệp tập trung.

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện, Chăn nuôi,...

-Nước thải Thuộc da, dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

       -Tách bột giấy, tách bùn, tách phân heo.

 • Ưu – Nhược điểm:

II.2-Máy tách rác Tĩnh (Link chi tiết STS-Serial):

​Nguyên lý cấu tạo máy tách rác tĩnh

 • Nhiêm vụ chính :

-Loại bỏ các cặn rắn có kích thước nhò (0.15-3mm).

-Giảm chỉ tiêu SS, COD, BOD

 • Vị trí lắp đặt :

-Sau bể điều hòa (Kiến nghị) hay hố bơm nước thải.

 • Khe lọc : 0,15mm – 3mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Khu Công nghiệp tập trung.

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện, Chăn nuôi,...

-Nước thải Thuộc da, dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

      -Tách bột giấy, tách bùn, tách phân heo.

 • Ưu – Nhược điểm:

II.3-Máy lọc rác ly tâm:

 • Nhiêm vụ chính :

-Loại bỏ các cặn rắn có kích thước nhò (0.15-5mm).

-Giảm chỉ tiêu SS, COD, BOD

 • Vị trí lắp đặt :

-Sau bể điều hòa (Kiến nghị) hay hố bơm nước thải.

 • Khe lọc : 0,15mm – 5mm
 • Ứng dụng: Tối ưu trong các hệ thống xử lý

-Nước thải Khu Công nghiệp tập trung.

-Nước thải Đô thị, sinh hoạt, Bệnh viện, Chăn nuôi,...

-Nước thải Thuộc da, dệt nhuộm, chế biến trái cây,...

      -Tách bột giấy, tách bùn, tách phân heo.

 • Ưu – Nhược điểm:

​- Ưu điểm: Hiệu quả cao, có nhiều kích thước khe lực chọn (0,15-5mm)

-Nhược điểm: Vận hành phức tạp, Chi phí đầu tư cao.Các tin khác

Mau thiet ke nha dep hcm


Thiet ke nha hcm


biet thu dep tai hcm


Biet thu hien dai


Biet thu co dien


nha pho dep tai hcm


Nha pho hien dai


Nha pho co dien


Thiet ke noi that dep hcm